Център за катерене Европа

Category Archives: Новини

НОРД СПОРТ ЕООД: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727/Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

Posted on

НОРД СПОРТ ЕООД: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727 Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.101-0727 ,Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични меркиБенефициент (предприятие получаващо подкрепа )НОРД СПОРТ ЕООД Общата стойност на заявлението за подкрепа: 11 885,08 лв. Начало: 14.07.2021г. Край:     14.10.2021г.


“НОРД СПОРТ“ ЕООД – получена финансова подкрепа по проект № BG16RFOP002-2.095 – 2865

Posted on

“НОРД СПОРТ“ ЕООД – получена финансова подкрепа по проект № BG16RFOP002-2.095 – 2865 На 28.01.2021 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  получи финансова подкрепа по проект  № BG16RFOP002-2.095 – 2865 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансиран […]


“НОРД СПОРТ“ ЕООД – подписан договор за безвъзмездна финансова помощ

Posted on

“НОРД СПОРТ“ ЕООД – подписан договор за безвъзмездна финансова помощ На 17.07.2020 г. “НОРД СПОРТ“ ЕООД  подписа договор № BG16RFOP002-2.073-4177-C01 за безвъзмездна финансова помощ за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обща стойност […]